OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Dostawę chemii gospodarczej 2021”ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chemii gospodarczej w 2021 roku.

Skip to content