OGŁOSZENIE PRZETARGU na: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz formalno-prawnej. ZAKOŃCZONE

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz formalno-prawnej w zakresie:

  1. Kompletnych dokumentacji projektowych dla przyłączy cieplnych do budynków przy ul Skowieszyńskiej C,D,E w Puławach.
  2. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zgodnie z Warunkami Technicznymi Nr TP 05/2019, TP 06/2019, TP 07/2019 z dn.28.03.2019 oraz aktualizacją zmian z dnia 12.01.2021
  3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonawstwa przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
Skip to content