OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: “Roboty budowlane”ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach realizacji zadania: Budowa Hali Centrum Techniczno – Technologicznego w zakresie: robót fundamentowych, murowych, robót żelbetowych oraz podkładu pod konstrukcję posadzki zgodnie z załączonym przedmiarem.

Skip to content