Podsumowanie sezonu grzewczego 2020/2021

Sezon grzewczy 2020/2021 trwał 226 dni. Rozpoczął się 1 października 2020 roku, a zakończył się w połowie maja 2021 roku, co daje ponad pół  roku korzystania z ciepła przez naszych Odbiorców.  Pojęcie „sezon grzewczy” jest pojęciem umownym, o jego rozpoczęciu i zakończeniu decydują  Zarządcy budynków.

Średnia temperatura  w sezonie grzewczym 2020/2021 wyniosła + 4,27 °C. Najzimniejszym  dniem  w tym sezonie był  18 stycznia ze średnią   temperaturą dobową – 15,35 °C. Dla  porównania w sezonie grzewczym  2019/2020 najzimniejszym dniem był 6 stycznia 2020 roku ze średnią  temperaturą dobową  – 1,30˚C.

Skip to content