OGŁOSZENIE PRZETARGU na: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz formalno-prawnej.ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz formalno-prawnej w zakresie:

  1. Kompletnych dokumentacji projektowych dla przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Słowackiego 20 i 22 oraz Kraszewskiego 5 i 7 w Puławach.
  2. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla węzłów cieplnych dla budynków lub ich części zgodnie z Warunkami Technicznymi Nr TP-0063/2021/2272 z dn. 12.04.2021.
  3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonawstwa przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
Skip to content