PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Od stycznia 2021r. OPEC Sp. z o.o. rozpoczęła  prace przy prefabrykacji węzłów cieplnych, a od  10.05.2021 roku prace w terenie  na osiedlu Wróblewskiego związane z  realizacją drugiego etapu projektu  inwestycyjnego  pod tytułem:

„Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”, Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021.

Obszar modernizacji sieci  w 2021 roku dotyczy budynków wielolokalowych przy ulicy:
Wróblewskiego 16A, 16B, 16C, 16D, 14, 12, 12A, 10, 10A, 10B
Kusocińskiego 7, 5, 5A, 3, 3A, 1, 1A
w rejonie ulic: Wróblewskiego, Prusa, Kusocińskiego w Puławach.

W ramach projektu zlikwidowany zostanie węzeł  grupowy, a  powstanie 20 nowoczesnych  węzłów indywidualnych oraz zostanie przebudowana sieć na długości 0,694 km.  W związku z prowadzonymi pracami możliwe są chwilowe przerwy w dostawie ciepłej i zimnej wody, utrudnienia w komunikacji osiedlowej oraz jak już można zauważyć brak nasadzeń i zieleni – do momentu jej rekultywacji.
Dołożymy wszelkich starań, aby utrudnienia były jak najmniej uciążliwe.

Głównym celem prac jest :

 • poprawa jakości powietrza,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery :
  • redukcja emisji pyłów – 0,01 Mg/rok,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 203,92 tony równoważnika CO2,
 • zmniejszenie strat ciepła na przesyle poprzez wykorzystanie nowoczesnych rur preizolowanych i w pełni zautomatyzowanych węzłów indywidualnych :
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie 2 355,04GJ/rok,
 • wyeliminowanie awaryjności węzła poprzez zastosowanie innowacyjnych węzłów i instalacji,
 • indywidualna regulacja temperatury centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla budynku,
 • wyposażenie budynku w telemetrię, która umożliwi zdalny podgląd i zarządzanie parametrami węzła,
 • zmiana grupy taryfowej (z PG3 na PG2).

 

Zakończenie prac planowane jest na koniec września 2021 roku.

 

 

 

 

Całkowity koszt realizacji projektu (brutto):                       4 952 228,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków POIiŚ:                      1 705 045,00 PLN

Współfinansowanie ze środków NFOŚiGW:                       2 273 657, 00 PLN

 

Skip to content