OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: “Roboty budowlane” ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach
ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach realizacji zadania: Budowa Hali Centrum Techniczno – Technologicznego w zakresie: Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej dachu, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji oraz wykonanie pokrycia dachowego Hali Centrum Techniczno – Technologicznego.

Informacja z otwarcia ofert 07.07.2021

Wybór oferty najkorzystniejszej 07.07.2021

Skip to content