Prawo energetyczne – nowelizacja ustawy

1 czerwca 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Istotne zmiany wprowadzono w art. 45a dotyczącym  prowadzenia rozliczeń za ciepło w budynkach wielolokalowych. Jest to znacząca informacja dla Zarządców nieruchomości.
Zachęcamy do zapoznania się z ustawą.

Prawo energetyczne

 

Skip to content