OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Zakup sadzonek roślin wraz z usługą nasadzenia i 3 letnim okresem pielęgnacji. ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sadzonek roślin wraz z usługą nasadzenia i 3 letnim okresem pielęgnacji dla zadania: Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację węzła grupowego w mieście Puławy.

Skip to content