OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na:Roboty budowlane w ramach budowy Hali Centrum Techniczno – Technologicznego ul. 4 Pułku Piechoty WP 2; 24-100 w Puławach. ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach budowy Hali Centrum Techniczno – Technologicznego ul. 4 Pułku Piechoty WP 2; 24-100
w Puławach w zakresie: wykonanie elewacji zgodnie z załączonym przedmiarem i projektem.

Skip to content