Ogłoszenie o zamówieniu na “Dostawa odzieży ochronnej dla pracowników OPEC w 2022r.”ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej dla pracowników OPEC w 2022r.

 

 

 

Skip to content