ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Usługi geodezyjne w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej sieci ciepłowniczych dla inwestycji realizowanych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach w 2022 roku w ramach projektu POIS.01.05.00-00-0023/18-00″ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługi geodezyjne w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej sieci ciepłowniczych dla inwestycji realizowanych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach w 2022 roku dla zadania: Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację węzła grupowego w mieście Puławy.

Skip to content