ZAPYTANIE OFERTOWE na “Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby budowy Centrum Techniczno-Technologicznego OPEC Sp. z o.o. w Puławach” – ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na “Dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby budowy Centrum Techniczno-Technologicznego OPEC Sp. z o.o. w Puławach”

Skip to content