PLANY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

 

Plany realizowane przez Spółkę w 2022 roku to kontynuacja kolejnych etapów projektów inwestycyjnych.
W ramach projektów zostanie zmodernizowana sieć ciepłownicza oraz zostaną wymienione węzły cieplne. Każdy budynek objętym projektem zostanie  wyposażony w nowoczesny węzeł indywidualny.

Jednym z zadań projektu inwestycyjnego pt.; „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy” jest tegoroczna modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Kołłątaja oraz Cichockiego. Spółka w 2022 roku będzie modernizowała  sporą część sieci ciepłowniczej na osiedlu Kołłątaja. W miejscu 3 węzłów grupowych powstanie 14 węzłów indywidualnych oraz zostanie zmodernizowana sieć na długości około 0,6 km. Węzły indywidualne powstaną w budynkach znajdujących się przy ulicy: Kołłątaja 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51 oraz 119. Natomiast w miejsce węzła grupowego znajdującego się w budynku przy ulicy Cichockiego  13 powstaną 2 węzły indywidualne i zostanie zmodernizowana sieć na długości około 0,16 km. Węzły indywidualne powstaną w budynkach przy ul. Cichockiego 7 i 13.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Spółkę jest kontynuacja realizacji  projektu inwestycyjnego pt.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację  węzła grupowego w mieście Puławy”  w miejsce węzła grupowego znajdującego się w budynku przy ulicy Kraszewskiego 7 powstaną 4 węzły indywidualne i zostanie zmodernizowana sieć na długości 0,118 km. Węzły indywidualne powstaną w budynkach: Kraszewskiego 5 i 7 oraz Słowackiego 20 i 22.

Ponadto w ramach projektu inwestycyjnego pt.: „Energia odnawialna w firmie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach” na dachu siedziby Spółki zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, a także na obiekcie Spółki przy ul. 4-go Pułku Piechoty Wojska Polskiego 2. Pozwoli to na pozyskanie ekologicznej energii, a przy tym obniżenie kosztów wydatków energetycznych przedsiębiorstwa.

Dodatkowo  do sieci miejskiej zostaną podłączone nowo wybudowane budynki wielolokalowe.

 

 

 

Projekty realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Spójności oraz  pożyczki  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Skip to content