Ogłoszenie o zamówieniu pn.:”Sprzedaż gazu ziemnego do OPEC Sp. z o.o. w Puławach” UNIEWAŻNIONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie

o udzielenie zamówienia sektorowego na: ” Sprzedaż gazu ziemnego do OPEC Sp. z o. o. w Puławach”

Skip to content