Modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów grupowych

W 2020 roku Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w celu realizacji projektu inwestycyjnego pt.: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Jednym z zadań projektu inwestycyjnego jest tegoroczna modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Kołłątaja oraz Cichockiego. Spółka w 2022 roku będzie modernizowała  sporą część sieci ciepłowniczej na osiedlu Kołłątaja. W miejscu 3 węzłów grupowych powstanie 14 węzłów indywidualnych oraz zostanie zmodernizowana sieć na długości około 0,6 km. Węzły indywidualne powstaną w budynkach znajdujących się przy ulicy: Kołłątaja 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51 oraz 119.

Natomiast w miejsce węzła grupowego znajdującego się w budynku przy ulicy Cichockiego 7 powstaną 2 węzły indywidualne i zostanie zmodernizowana sieć na długości około 0,16 km. Węzły indywidualne powstaną w budynkach przy ul. Cichockiego 7 i 13.

W budynku przy ul. Kołłątaja 27 obecnie znajduje się węzeł grupowy zasilający budynki  przy ul. Kołłątaja 25,27,29 i 31. W budynku przy ul. Kołłątaja 39 znajduje się węzeł grupowy zasilający  budynki numer 33,35,37 i 39. Węzeł grupowy również znajduje się w budynku przy ul. Kołłątaja 45 zasilający budynki przy ul. Kołłątaja 41, 43, 45, 47,51 oraz 119. Po modernizacji sieci każdy z wymienionych budynków będzie wyposażony w swój własny węzeł indywidualny.

Prace nad zadaniem inwestycyjnym rozpoczęły się w 2021 roku, kiedy to Spółka rozpoczęła procedury przetargowe. Obecnie pracownicy firmy OPEC Sp. z o.o. pracują nad prefabrykacją węzłów cieplnych. Prace w terenie rozpoczną się w momencie zakończenia okresu grzewczego, wtedy Spółka przystąpi do prac związanych z wymianą rur na nowoczesne rury preizolowane przy wykorzystaniu istniejących tras sieci kanałowej. W związku z prowadzonymi pracami możliwe będą chwilowe przerwy w dostawie ciepłej i zimnej wody jak i utrudnienia w komunikacji osiedlowej. Niektóre prace w terenie  będą wykonywane także w czasie trwania sezonu grzewczego.  Prace na osiedlu Kołłątaja i Cichockiego, Spółka będzie wykonywała równolegle.

Wykonanie projektu inwestycyjnego pozwoli na :

  • redukcję emisji pyłów – 0,03 Mg w ciągu roku,
  • spadek emisji gazów cieplarnianych- ok. 464,26 tony równoważnika CO2 w ciągu roku,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie ok. 5 763, 00 GJ w ciągu roku.

 

Dodatkowe korzyści  wynikające z realizacji zadania inwestycyjnego to: poprawa jakości, bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do odbiorców, ograniczenie strat na przesyle, wyeliminowanie awaryjności węzła poprzez zastosowanie innowacyjnych węzłów indywidualnych, indywidualna regulacja temperatury centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla budynku, wyposażenie węzłów w telemetrię, która umożliwi  zdalne zarządzanie parametrami węzła cieplnego. Ponadto opłaty za ciepło dostarczane do budynków  wyposażonych w węzły indywidualne będą naliczane w oparciu o ceny i stawki  z taryfy PG2. Są one niższe niż dla odbiorców zasilanych z węzła grupowego.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 4 367 607 PLN.  Na realizację całego projektu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 1 025 340,00 PLN  ze środków krajowych w formie preferencyjnej pożyczki, zaś dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  wyniesie około  2 392 416,00 PL. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki.

Skip to content