Aktualizacja prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego – osiedle Kołłątaja

W 2022 r. kontynuujemy prace związane z realizacją Projektu pt. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Jednym z zadań projektu inwestycyjnego jest tegoroczna modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Kołłątaja oraz Cichockiego. Spółka w 2022 roku  będzie modernizowała  sporą część sieci ciepłowniczej na osiedlu Kołłątaja. W miejscu 3 węzłów grupowych powstanie 14 węzłów indywidualnych oraz zostanie zmodernizowana sieć na długości około 0,6 km. Węzły indywidualne powstaną w budynkach znajdujących się przy ulicy: Kołłątaja 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51. Natomiast w miejsce węzła grupowego znajdującego się w budynku przy ulicy Cichockiego 7 powstaną 2 węzły indywidualne i zostanie zmodernizowana sieć na długości około 0,16 km. Węzły indywidualne powstaną w budynkach przy ul. Cichockiego 7 i 13.

Prace związane z prefabrykacją węzłów indywidualnych do budynków przy ulicy Kołłątaja i Cichockiego trwają już od stycznia.

Aktualnie trwają prace na osiedlu Kołłątaja. Do dnia dzisiejszego udało się  wykonać sieć i  przyłącza do budynków przy ulicy Kołłątaja 25, 27, 29, 31, 47 i 51. Do każdego  z wymienionych budynków  dostarczone jest ciepło poprzez indywidualne węzły dwufunkcyjne. Jesteśmy  na etapie końcowym rozbicia węzła grupowego przy ul. Kołłątaja 39, w miejsce którego powstaną 4 węzły indywidualne w budynkach przy ul. Kołłątaja 33, 35, 37 i 39.  Roboty zewnętrzne wykonywane są metodą otwartego wykopu, usuwana jest stara sieć kanałowa o słabych parametrach izolacyjnych, a w miejsce starej układana jest nowa sieć z wykorzystaniem  nowoczesnych rur preizolowanych. Prace branżowe wykonywane są własnymi siłami Spółki.

Przypominamy, że modernizacja sieci ciepłowniczej  na osiedlu Kołłątaja i Cichockiego to największe zadanie inwestycyjne  wykonywane przez naszą Spółkę w 2022 roku. Dzięki wymianie starych rur  zaizolowanych watą szklaną  o niskich parametrach izolacyjnych  na  rury preizolowane  zmniejszą się straty na przesyle, poprawi się jakość i niezawodność dostaw ciepła i  zredukuje się awaryjność sieci ciepłowniczej. Dodatkowo telemetria umożliwi  indywidualną regulację centralnego ogrzewania i podgrzania wody w budynkach, a ceny i stawki będą naliczane w oparciu o grupę taryfową PG2.

W najbliższych miesiącach  planujemy wykonać siec cieplną wysokich parametrów i  indywidualne  węzły cieplne  dla  budynków przy ul. Kołłątaja   41, 43, 45 oraz Cichockiego 7 i 13 .

W ramach tego Projektu dokończymy w tym roku budowę osiedlowej sieci cieplnej przy ul. Skowieszyńskiej w Puławach.

 

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 367 607,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 2 392 460,00 PLN

Współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW: 1 025 340,00 PLN

Skip to content