ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: „Usługa wprowadzenia rur osłonowych metodą bez wykopową dla sieci ciepłowniczej dla inwestycji realizowanych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach w 2023r.ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia oferty na usługę wprowadzenia rur osłonowych metodą bez wykopową dla sieci ciepłowniczej dla inwestycji realizowanych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach w 2023 roku.

Skip to content