Czy „dogrzewanie” mieszkania innymi źródłami ciepła jest korzystne dla użytkownika?

Czy „dogrzewanie” mieszkania innymi źródłami ciepła jest korzystne dla użytkownika?

Niektórzy użytkownicy podzielników twierdzą, że warto zakręcić zawory termostatyczne na grzejnikach i korzystać z innych źródeł ciepła takich, jak np. gazowe promienniki ciepła czy elektryczne grzejniki olejowe.
Jest to bardzo zły pomysł szczególnie dla użytkowników podzielników kosztów ogrzewania działających na zasadzie odparowania cieczy. Efektem zakręcenia zaworów termostatycznych jest zimny grzejnik, ale gdy ciepło dostarczane jest do pomieszczenia z innego źródła, ciecz w kapilarze podzielnika odparowuje. Wprawdzie ubytki nie są  znaczne, ale temu zjawisku nie można zapobiec. W przypadku elektronicznych podzielników kosztów  takie sytuacje nie mają miejsca.
Niezależnie od rodzaju posiadanych podzielników kosztów użytkownik ponosi tzw. opłaty stałe za centralne ogrzewanie, a nie używając instalacji centralnego ogrzewania w należyty sposób, może płaci za coś, czego nie używa, sam siebie obarczając niepotrzebnymi kosztami.
Skip to content