Jak obniżyć koszty ciepła w domkach jednorodzinnych?

Jak obniżyć koszty ciepła w domkach jednorodzinnych?

Pierwszym i podstawowym działaniem zmierzającym do obniżenia kosztów  ciepła jest podłączenie do miejskiej sieci ciepła systemowego dystrybuowanego przez OPEC sp. z o.o.  Porównanie cen jednoznacznie wskazuje,  że nasza oferta ma  najbardziej korzystny stosunek ceny do bezpieczeństwa i komfortu. Możecie Państwo się o tym przekonać, korzystając z porównywarki kosztów energii ciepła systemowego i innych źródeł energii ( węgiel, gaz, energia elektryczna) na naszej stronie internetowej.

Jak oszczędzać ciepło w domkach jednorodzinnych?

Przyczynami zbyt wysokich kosztów ogrzewania ponoszonych przez odbiorców ciepła w domkach indywidualnych czerpiących energię nie tylko z miejskiej sieci ciepłowniczej, ale i innych źródeł, są nadmierne straty ciepła spowodowane przez:
•    niesprawne instalacje grzewcze,
•    brak automatycznego sterowania,
•    niewłaściwą eksploatację urządzeń grzewczych.

Pragniemy przedstawić kilka porad dla właścicieli budynków jednorodzinnych.

Porady nasze  związane są z wydatkami inwestycyjnymi. Jednak oszczędności uzyskane w wyniku termomodernizacji budynku mogą w dużej mierze pokryć koszty przeprowadzonych inwestycji.

Z całą pewnością warto przeprowadzić rzetelną kalkulację kosztów przed podjęciem decyzji o wydatkach. Podejmując takie decyzje warto pamiętać, że ciepło „ucieka” z domu najczęściej przez:
•    dach 15 % do 25%,
•    ściany 20% do 35%,
•    wentylację 10% do 40%,
•    okna 15% do 25%,
•    podłogę 5% do10%.

Oto sugestie zmian, których wprowadzenie warto przemyśleć.

Docieplenie stropodachu.
Docieplanie budynku warto zacząć od stropodachu, ponieważ jest ono relatywnie tańsze i technologicznie łatwiejsze do wykonania od docieplania ścian, ponieważ polega w najprostszej formie jedynie na rozłożeniu izolacji. Efekty uzyskane w ten sposób w dużej mierze zależą od jakości materiału izolacyjnego (np. styropian, wełna mineralna), dlatego wydaje się, że nie warto oszczędzać na materiale zastosowanym do ocieplenia. W przypadku  samodzielnego wykonania takiej izolacji konieczne jest jednak gruntowne zapoznanie się z technologią i zasadami bezpieczeństwa przy takich pracach.

Docieplenie ścian zewnętrznych.
Ponad 30% traconego w budynku ciepła przenika przez ściany, które nie są docieplone. Warto wiedzieć i pamiętać, że ściana jednowarstwowa nawet o najlepszych parametrach termicznych posiada nawet 6 razy gorsze właściwości termoizolacyjne od najlepszych na rynku materiałów termoizolacyjnych. Przez wełnę mineralną lub styropian przenika ok. 20 razy mniej ciepła niż przez beton. Właśnie dlatego warto ocieplać stare ściany. Istotny jest też fakt, że jest to sposób na podniesienie walorów estetycznych nieruchomości.

Wymiana okien.
Ogromne znaczenie dla właściwego gospodarowania ciepłem mają okna. Przez nieszczelne lub zbyt duże okna „pozbywamy się” nawet 30% ciepła. Uszczelnienie okien lub wymiana ich na nowoczesne – szczelne jest właściwie niezbędne podczas ocieplania budynku. Straty ciepła można również ograniczyć poprzez zamontowanie okiennic i rolet zewnętrznych, które zamykamy na noc. Warto pamiętać też, że im więcej okien znajduje się w pomieszczeniu, tym większe jest jego zapotrzebowanie na ciepło.

Uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej.
Bardzo prostym i tanim sposobem na ograniczenie strat ciepła jest dokładne uszczelnienie okien i drzwi. Obecnie na rynku znajduje się bardzo duży asortyment uszczelek izolacyjnych o różnej grubości i formie. Samą czynność uszczelniania można wykonać samodzielnie lub zlecić fachowcom.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacje centralnego ogrzewania w starych domach jednorodzinnych są często rozregulowane, a rury – zarośnięte osadami. Instalacje bez zaworów termostatycznych nie dają możliwości regulowania temperatur w poszczególnych pomieszczeniach budynku. Cała instalacja pracuje jednakowo i w niezamieszkanych pomieszczeniach temperatura jest zbyt wysoka oraz nie dostosowuje się do zmieniających się warunków pogodowych. Wszystko to sprawia, że działanie instalacji przyczynia się do dużych strat ciepła i braku możliwości osiągnięcia wymaganego komfortu cieplnego. Modernizując instalację centralnego ogrzewania, warto zacząć od wymiany rur rozprowadzających energię po domu. Wymianę instalacji i jej projektowanie należy powierzyć specjalistom choćby po to, by zachować przepływy właściwe dla nowej instalacji. Kolejnym etapem jest instalacja grzejników odpowiednich do zapotrzebowania ciepła. Następnie powinniśmy wyposażyć je w zawory termostatyczne i nie zapomnieć, aby na ścianie za grzejnikiem zainstalować matę ekranową.

Wymiana instalacji i grzejników jest najdroższym etapem modernizacji centralnego ogrzewania.

Automatyka pogodowa.
W budynkach indywidualnych i wielorodzinnych najlepszym rozwiązaniem na oszczędzanie jest stosowanie regulatora pogodowego (tzw. automatyka pogodowa), który reguluje podanie ciepła dla całego budynku.  Regulator pogodowy ogranicza ilość energii cieplnej dostarczanej do całego budynku. Regulator steruje dostawą ciepła do budynku w zależności od temperatury zewnętrznej. Gdy temperatura zewnętrzna wzrasta, urządzenie automatycznie ogranicza dopływ energii cieplnej do budynku. Gdy temperatura zewnętrzna spada, automatyka reaguje odwrotnie. W okresach przejściowych automatyka może nawet wyłączać ogrzewanie w budynku w dzień, kiedy temperatura jest wysoka, a włączać w nocy, gdy temperatura zewnętrzna spada. Tak więc automatyka pogodowa reguluje dostawę ciepła zależnie od bieżących potrzeb mieszkańców budynku, zapewniając im komfort, zapobiega wychładzaniu i zawilgoceniu obiektu, a jednocześnie pozwala uniknąć przegrzania i niepotrzebnych kosztów.

Przy stosowaniu automatyki pogodowej wskazany jest również montaż zaworów termostatycznych. W tym przypadku zawory termostatyczne służą do ograniczania zużycia ciepła w poszczególnych pomieszczeniach.

Właściwa wymiana powietrza.
Wprowadzając zabiegi termoizolacyjne, należy pamiętać o konieczności zapewnienia właściwej wymiany powietrza. Nadmierne uszczelnienie i ocieplenie bez wprowadzenia specjalnych otworów wentylacyjnych lub wentylacji mechanicznej może powodować powstanie pleśni, zawilgoceń itp.

Skip to content