Jak wymienić grzejnik?

Jak wymienić grzejnik?

Wymiany grzejnika może dokonać Zleceniodawca posiadający tytuł prawny do lokalu.
Usługa wymiany grzejnika wykonywana przez nasza firmę jest usługą odpłatną. Wykonują ją pracownicy Rejonu ciepłowniczego, na terenie którego znajduje się dany lokal. Opłatę, o której była mowa, uiszcza się u pracownika Rejonu, a jej wysokość uzależniona jest od zakresu prac.
Wymiana grzejnika musi być poprzedzona złożeniem odpowiedniego wniosku o dobór mocy grzejnika  (druk wniosku) w Dziale Technicznym (pok. nr 6 numer telefonu 81 887-42-23 wew.123) znajdującym się w siedzibie przedsiębiorstwa przy ulicy Izabelli 6, gdzie dokonywany jest dobór mocy grzejnika. Dobór mocy grzejnika następuje w ciągu 7 dni (zazwyczaj czas ten jest zdecydowanie krótszy).
Przed dobraniem grzejnika zostaniecie Państwo poinformowani o procedurze przełożenia podzielnika na nowy grzejnik, o ile na wymienianym grzejniku znajduje  się podzielnik. Czynności doboru mocy grzejnika, przełożenia podzielnika i wymiany  grzejnika są odpłatne. Opłatę za całość usługi uiszcza się po wykonaniu wymiany grzejnika.
Nasz pracownik poda Państwu telefoniczne warunki, jakim musi odpowiadać nowy grzejnik. Oczywiście możliwy jest również osobisty odbiór doboru grzejnika. Jeden egzemplarz doboru grzejnika trafia na rejon właściwy dla lokalizacji budynku.
Po zakupie grzejnika należy skontaktować się z Rejonem ciepłowniczym, by uzgodnić termin i sposób realizacji usługi.
Ważne uwagi:
  • W instalacjach obsługiwanych przez OPEC można stosować TYLKO grzejniki stalowe lub żeliwne (jest to spowodowane zabezpieczeniem przed korozją chemiczną, ponieważ woda w instalacjach jest uzdatniana chemicznie).
Skip to content