Temperatura w pracy

Temperatura w pracy

Temperatura w pracy (za stroną www.cieplosystemowe.pl)
Organizm i umysł ludzki najlepiej pracują w temperaturze oscylującej między 20, a 23°C. Wszelkie odchylenia temperatury od tego zakresu powodują spadek efektywności człowieka w pracy.
Niesforne temperatury
Osoby pracujące w miejscu zbyt ciepłym, dużo szybciej odczuwają zmęczenie. Pod wpływem wysokiej temperatury stają się rozleniwione i senne. Zbyt niska temperatura natomiast sprawia, że organizm traci energię na ogrzanie się i w mniejszym stopniu zasila umysł. Organizm próbując się rozgrzać spina mięśnie ciała, przez co szybciej się męczy. W ekstremalnie zimnych warunkach dłonie zaczynają się trząść, co w sposób widoczny uniemożliwia prawidłową pracę. Na straży przestrzegania norm w miejscu pracy stoją przepisy BHP i prawo pracy.
Prawo pracy reguluje temperaturę
Ogólna zasada brzmi następująco: temperatura w pomieszczeniach powinna być dostosowana do rodzaju pracy. Jednak nie może być ona niższa niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają, czego najlepszym przykładem jest praca np. w chłodni. W pomieszczeniach, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna lub praca biurowa, temperatura nie powinna być niższa niż 18°C. Temperatura minimalna została w przepisach ściśle określona, nie ma jednak tak konkretnych ustaleń co do dopuszczalnej temperatury maksymalnej. A przynajmniej nie jest ona określona stopniami Celsjusza.
Obciążenie cieplne organizmu
Do wskazywania maksymalnej temperatury w miejscu pracy, służy wskaźnik obciążenia cieplnego (termicznego) ustroju człowieka w gorącym środowisku, który jest używany w certyfikacji ISO, tzw. Wet Bulb Globe Temperature. Na obciążenie cieplne wpływa bowiem więcej czynników, niż sama temperatura w pomieszczeniu, a są nimi m.in. czas przebywania w nagrzanym miejscu, przepływ powietrza, wilgotność, czy rodzaj odzieży. Dla ułatwienia przyjmuje się kilka zakresów, które odpowiadają normom obciążenia cieplnego dla poszczególnych prac.
Bezpieczne obciążenie
W przypadku ciężkiej pracy fizycznej na hali produkcyjnej, temperatura nie powinna przekraczać 28°C, natomiast w przypadku szczególnych warunków pracy temperatura maksymalna to 26°C, a przy pracy biurowej 30°C. Gdy jednak okazuje się, że te progi zostały przekroczone, wówczas pracodawca powinien dostosować cały cykl pracy do procesów technologicznych, wyposażając pracowników w odpowiednie ubrania, dostarczając wodę do picia lub wprowadzając dodatkowe przerwy w pracy. Jeśli jednak zmiany nie zostaną wprowadzone, wówczas pracownik może powiadomić Państwową Inspekcję Pracy o nieprawidłowych warunkach pracy.
Skip to content