Więcej o podzielnikach kosztów ogrzewania

Więcej o podzielnikach kosztów ogrzewania

Jednym z rozwiązań pozwalających na podniesienie efektywności końcowego wykorzystania energii jest zastosowanie w budynkach wielolokalowych indywidualnych systemów rozliczania kosztów zakupu ciepła. Opracowanie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii pod tytułem “Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania” zawiera podstawowe informacje o podziale kosztów ciepła dostarczonego do budynku.

W publikacji przedstawione zostały zasady działania podzielników kosztów ogrzewania oraz wykorzystujących je systemów rozliczeń. Prezentowane wiadomości mogą być pomocne w wyjaśnianiu wątpliwości towarzyszących rozliczaniu kosztów ogrzewania oraz stanowić przykład do wykorzystania przez podmioty odpowiedzialne za rozliczenia.

Informacja o podzielnikach Techem: część pierwsza (kliknij), część druga (kliknij)

Skip to content