Ciepła woda użytkowa

Co to jest ciepła woda użytkowa?

Ciepła woda użytkowa jest wodą wodociągową jedynie podgrzewaną przez różnego rodzaju urządzenia. Mogą to być piecyki gazowe, termy, bojlery itp. W przypadku Ciepła Systemowego woda podgrzewana jest w węźle cieplnym, a dokładniej w wymienniku węzła cieplnego. Aby rozwiać wątpliwości, należy wyjaśnić, że woda, która krąży w sieci ciepłowniczej, nie miesza się w żaden sposób z wodą wodociągową. Podgrzanie wody wodociągowej odbywa się na podobnej zasadzie jak w przypadku, kiedy chcemy podgrzać małemu dziecku zupkę w podgrzewaczu. Wsadzamy butelkę z zupą do wody w podgrzewaczu, lecz zupa nie miesza się z wodą, a jedynie się od niej grzeje.
W przypadku Ciepła Systemowego podgrzewanie wody wodociągowej, wg parametrów określonych przez Klienta, odbywa się w wymienniku węzła cieplnego bez mieszania się cieczy.
Ciepło z systemu w postaci gorącej wody przekazuje energię cieplną krążąc w obiegu zamkniętym pomiędzy źródłem ciepła a węzłem wodzie wodociągowej.
Za jakość podgrzanej wody wodociągowej, która w rzeczywistości wypływa z kranu, odpowiada dostawca wody zimnej, wpływ na jej jakość ma także stan instalacji wewnętrznej, za którą odpowiedzialny jest właściciel obiektu. Natomiast dostawca Ciepła Systemowego odpowiada za jej temperaturę.

Jakie korzyści posiada ciepła woda użytkowa?

Ciepła woda użytkowa z Ciepła Systemowego to bezpieczeństwo, komfort i wygoda użytkowania, dzięki dostępności o każdej porze dnia i nocy, w każdej niezbędnej ilości i o niezmiennej temperaturze. Regulatory i termostaty, w które wyposażone są węzły, pozwalają ustawić stałą temperaturę na bezpiecznym i komfortowym poziomie. Wygodę rozwiązania potwierdza także fakt, że po odkręceniu kranu nie trzeba czekać, aż woda się nagrzeje (jak w przypadku podgrzewaczy elektrycznych), nie występuje też chwilowy przegrzew wody (jak w przypadku piecyków gazowych). Użytkując ciepłą wodę uzyskaną z Ciepła Systemowego, nie musimy przejmować się też kwestią bezpieczeństwa i właściwego obchodzenia się z urządzeniami – podgrzanie wody następuje w węźle cieplnym, najczęściej zlokalizowanym w piwnicy budynku.
Owo bezpieczeństwo objawia się więc brakiem potencjalnego zagrożenia wybuchem czy zatruciem spalinami, natomiast bezobsługowość to m.in. dbałość dostawcy energii o urządzenia, przeprowadzane przez niego prace modernizacyjne i konserwacyjne czy dostęp do całodobowych usług Pogotowia Ciepłowniczego.
Kolejną korzyścią jest również cena podgrzania wody. Podobnie, jak w przypadku Ciepła Systemowego, należy ona do stabilnych i konkurencyjnych. Wpływ na to ma koszt paliwa, z którego produkt jest wytwarzany. Główny surowiec wytwarzania to węgiel, charakteryzujący się zdecydowanie niższą dynamiką wzrostu cen w stosunku do paliw płynnych. Dlatego ceny Ciepła Systemowego i wody podgrzanej za jego pośrednictwem są atrakcyjne oraz cieszą się zainteresowaniem wśród Odbiorców, którzy uzyskują ciepłą wodę z piecyków gazowych.
Faktem jest zatem nie tylko oszczędność w opłatach bieżących, ale i oszczędność w postaci szybkiego zwrotu kosztów inwestycji wskutek osiągnięcia konkurencyjnej ceny podgrzania wody.
Przeprowadzone już analizy wykazały, że średnia oszczędność w opłatach za podgrzanie wody pozwala na całkowity zwrot kosztów instalacji w okresie maksymalnie do 6 lat.
Aby skorzystać z oferty ciepłej wody użytkowej przygotowywanej za pomocą Ciepła Systemowego, konieczne jest przeprowadzenie przez właściciela (zarządcę) budynku inwestycji polegającej na wykonaniu w budynku instalacji ciepłej wody. Koszty budowy takiej instalacji w przeliczeniu na jedno mieszkanie w zależności od wielkości budynku nie powinny przekroczyć kosztów zakupu jednego piecyka gazowego.
Skip to content