Organizacja Przedsiębiorstwa

Organizacja Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Spółki dzieli się na następujące piony kompetencyjne:
1. Pion  Dyrektora Naczelnego (DN) kierowany przez Prezesa Zarządu Pawła Iwaszko.
2. Pion Głównego  Księgowego (NG) kierowany przez Ewę Brzozowską –Sadowską.
3. Pion Głównego  Inżyniera ds. Technicznych (NT) kierowany przez Stanisława Rydza.
Zakresy działania poszczególnych pionów oraz generalne zagadnienia, którymi zajmują się komórki organizacyjne wchodzące w skład tych pionów, zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością  w Puławach.
W skład pionu Dyrektora Naczelnego wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1. Dział Obsługi Przedsiębiorstwa  (NA) – Wojciech Liszka.
2. Główny Specjalista ds. Efektywności Energetycznej i Zapewnienia Jakości (NE) – Anna Abramek
3. Dział Obsługi Odbiorców Ciepła (NO) – Katarzyna Woszczyk
4. Dział Logistyki (NL) – Błażej Liszka
5. Specjalista d/s BHP i spraw obronnych (NB) – Marek Pawłowski.
W skład pionu Głównego Księgowego wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1. Główny Specjalista ds. Analiz Finansowych i Taryfikacji (GF) – Katarzyna Gowin.
2. Główny Specjalista d/s Informatyki (GI) – Leszek Włudarczyk.
3. Dział Finansowo-Księgowy (GK) – Renata Iwon.
W skład pionu Głównego Inżyniera ds. Technicznych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Główny Specjalista ds. Rozwoju (TR) – Tomasz Kozłowski
  2. Dział Techniczny (TP) – Przemysław Wójcicki.
  3. Rejon Ciepłowniczy I (REC-I)  – Hubert Oleśkiewicz.
  4. Rejon Ciepłowniczy II (REC-II) – Jacek Szewczyk.
  5. Rejon Ciepłowniczy III (REC-III) – Bogdan Barszcz.
  6. Zakład Eksploatacji Sieci, Kotłowni i Wykonawstwa Inwestycji (ZEKI) – Zbigniew Zyguła
  7. Sekcja Automatyków (EiAKP) – Michał Chmielewski
  8. Pogotowie Cieplne (PC) – Wojciech Kucharski

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa Schemat organizacyjny ustalający zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych.

Skip to content