Organizacja Przedsiębiorstwa

Organizacja Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Spółki dzieli się na następujące piony kompetencyjne:
1. Pion  Dyrektora Naczelnego (DN) kierowany przez Prezesa Zarządu Pawła Iwaszko.
2. Pion Głównego  Księgowego (NG) kierowany przez Ewę Brzozowską –Sadowską.
3. Pion Głównego  Inżyniera ds. Technicznych (NT) kierowany przez Stanisława Rydza.
Zakresy działania poszczególnych pionów oraz generalne zagadnienia, którymi zajmują się komórki organizacyjne wchodzące w skład tych pionów, zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością  w Puławach.
W skład pionu Dyrektora Naczelnego wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1. Dział Obsługi Przedsiębiorstwa  (NA) – Wojciech Liszka.
2. Dział Obsługi Odbiorców Ciepła (NO) – Barbara Kozłowska.
3. Specjalista d/s BHP (NB) – Marek Pawłowski.
4. Specjalista d/s Obronnych (NW) – Andrzej Mensik.
5. Specjalista d/s Kontroli Gospodarczej (NK) – Marek Pawłowski.
W skład pionu Głównego Księgowego wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1. Główny Specjalista ds. Analiz Finansowych (GF) – Katarzyna Gowin.
2. Dział Finansowo-Księgowy (GK) – Renata Iwon.
3. Magazyn (MAGA) – Piotr Kwit.
4. Główny Specjalista d/s Informatyki i Controlingu (GI) – Leszek Włudarczyk.
5. Dział Windykacji (GK-W) – Katarzyna Woszczyk.
W skład pionu Głównego Inżyniera ds. Technicznych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Dział Techniczny (TP) – Przemysław Wójcicki.
  2. Rejon Ciepłowniczy I (REC-I)  – Hubert Oleśkiewicz.
  3. Rejon Ciepłowniczy II (REC-II) – Jacek Szewczyk.
  4. Rejon Ciepłowniczy III (REC-III) – Bogdan Barszcz.
  5. Zakład Eksploatacji Sieci, Kotłowni i Wykonawstwa Inwestycji (ZEKI) – Wojciech Kucharski.
  6. Grupa Elektryków i Automatyków (EiAKP) – Andrzej Antas.

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa Schemat organizacyjny ustalający zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych.

Skip to content