Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach pozyskała dotację z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”. Umowa w tej sprawie została podpisana 25 lutego 2019 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach Projektu zostanie wybudowane 0,865 km sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączeniem do nowej hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Lubelskiej.  Przy ulicy Wróblewskiego w miejscu węzła grupowego powstanie 20 nowoczesnych węzłów indywidualnych i zostanie przebudowana sieci na długości 0,694 km.

Celem projektu jest:

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie 2 355,04  GJ/rok,
  • redukcja emisji pyłów – 0,01 Mg/rok,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 203,92 tony równoważnika CO2.

Dodatkowe korzyści wynikające z realizacji Projektu to poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do odbiorców, a także poprawa stanu jakości powietrza w Puławach.

Całkowity koszt realizacji projektu (brutto):                                                                                                                                    4 952 228,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:        1 705 045,00 PLN

Współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW:                                                                                                                     2 273 657,00 PLN

Realizacja projektu inwestycyjnego - 09.04.2019 r.

OPEC Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”. W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace na terenie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lubelskiej. Przyłącze do hali wykonywane jest w technologii rur preizolowanych o średnicy fi 125.

Realizacja projektu inwestycyjnego - 10.05.2019 r.

W dalszym ciągu trwają prace nad realizację projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”.

Jak wiadomo infrastruktura miejska często stawia spore ograniczenia związane z instalacją nowych systemów rurociągów. Podobną przeszkodą są trasy szybkiego ruchu czy drogi lokalne, pod którymi trzeba przeprowadzić nowy rurociąg. Dlatego, aby nie utrudniać mieszkańcom ruchu na terenie budowy przy ul. Lubelskiej zostały zastosowane metody bezwykopowe. Dzięki takim metodom można przyspieszyć proces przebijania się i zaoszczędzić środki związane z koniecznością zrywania nawierzchni. W dwóch miejscach zostały wykonane przeciski pod jezdnią, dzięki którym nie było konieczności wyłączania drogi z ruchu.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach pozyskało pożyczkę na współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przedsięwzięcia pod nazwą ”Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy” w wysokości 2 273 657,00 zł, celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta.

Zakończenie budowy przyłącza cieplnego do hali widowiskowo-sportowej

W lipcu zakończono prace przy budowie przyłącza sieci cieplnej do nowo budowanej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lubelskiej. Wykonany w całości odcinek włączono w istniejącą sieć cieplną przy ul.Słowackiego i zakończono zaworami odcinającymi w budynku hali. Działki zajęte na czas trwania robót zostały odtworzone i oddane protokolarnie ich właścicielom. Pozytywnie również został przyjęty w Nadzorze Budowlanym komplet dokumentów związanych z zakończeniem prac. Dodatkowo przy ul. Lubelskiej ustawiono dwie tablice informacyjne.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach informuje, iż w związku z realizacją powyższego Projektu funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)