Zarząd OPEC Sp. z o.o. w Puławach

Zarząd OPEC Sp. z o.o. w Puławach

Zarząd jest organem statutowym Spółki OPEC Sp. z o.o. w Puławach i działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Umowy Spółki i Regulaminu Zarządu.
Do zadań Zarządu należy zarządzanie majątkiem i sprawami spółki.
Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.

Skład Zarządu OPEC SP. z o.o. w Puławach:

Prezes Zarządu

Paweł Iwaszko – W OPEC Sp. z o.o.  w Puławach  zatrudniony od 1 maja 2018 r.

Skip to content