Kalkulator kosztów ogrzewania

Kalkulator kosztów ogrzewania

Poniżej przedstawiamy kalkulator kosztów energii cieplnej dla odbiorców.
By prawidłowo korzystać z tego narzędzia, najpierw muszą Państwo ustalić, do której grupy taryfowej się zaliczają. Jest to uzależnione od tego, czyją własnością jest węzeł cieplny. Grupa PG1: węzeł cieplny będący własnością odbiorcy, grupa PG2: węzeł cieplny będący własnością OPEC Sp. z o.o. w Puławach. Grupa PG3: węzeł cieplny zasilający więcej niż jeden budynek.
Oto trzy podstawowe grupy taryfowe ( pozostałe znajdują się w taryfie):

PG1 – odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej w Puławach ( węzeł jest własnością odbiorcy).

PG2 – odbiorcy zasilani z sieci ciepłowniczej w Puławach, pobierający ciepło z eksploatowanych i będących własnością dostawcy węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt.

PG3 – odbiorcy zasilani z sieci ciepłowniczej w Puławach, pobierający ciepło z eksploatowanych i będących własnością dostawcy grupowych węzłów cieplnych wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi.

Jeśli ustalili Państwo, do jakiej grupy odbiorców się zaliczają, to wystarczy wpisać w polu (moc cieplna) wielkość mocy obliczeniowej w kW dla centralnego ogrzewania wyliczonej przez projektanta dla danego budynku. Na tej podstawie zostanie obliczona szacunkowa ilość energii cieplnej, jaka zostanie zużyta do ogrzania nieruchomości przy założeniu, że średnia temperatura zewnętrzna sezonu grzewczego wynosi ok. 5°C, a sezon grzewczy trwa około 220 dni w roku. Należy również wprowadzić wysokość średniej temperatury w stopniach Celcjusza, jaką chcą Państwo uzyskać wewnątrz całego (czyli np. łącznie z garażem) budynku.

Należy pamiętać, że wynik obliczeń to wielkość hipotetyczna. Jest ona uzależniona od wielu czynników takich jak temperatura zewnętrzna (warunki klimatyczne w danym roku) i wewnętrzna w trakcie eksploatacji (upodobania odbiorców) oraz uwarunkowania konstrukcyjne budynku, do którego dostarczana jest energia.
Wyliczenia zakładają, że korzysta się jedynie z centralnego ogrzewania. Jeśli odbiorca zamierza korzystać z ciepłej wody systemowej, powinien  zwiększyć ilość mocy zamówionej o ok. 25% i w odpowiednim polu wpisać ilość osób korzystających z ciepłej wody. Należy pamiętać, że ilości zużytej ciepłej wody zależy również od tego, jaki rodzaj kąpieli preferują mieszkańcy, o czym piszemy w oddzielnym rozdziale. Po wpisaniu tej wartości otrzymamy orientacyjne koszty (brutto) pełnego korzystania z Ciepła Systemowego.
Jesteśmy głęboko przekonani, że po porównaniu naszej oferty z innymi dostępnymi sposobami ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej dojdą Państwo do jednoznacznego wniosku, że nasza oferta jest bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o stosunek kosztów do bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.

Poniższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego.

Prosimy wybrać interesujący Państwa zakres obliczeń (CO – centralne ogrzewanie, CW – ciepła woda).

Kalkulator kosztów ogrzewania C.O. i C.W.

Skip to content