e-FAKTURA

e-FAKTURA

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach informuje, że udostępnia nową, bezpłatną usługę e-FAKTURA.

 

Korzyści wynikające z otrzymywania faktur elektronicznych:

  • e-FAKTURĘ otrzymają Państwo zaraz po jej wystawieniu, szybciej niż fakturę przesyłaną pocztą tradycyjną,
  • przechowujecie Państwo faktury bezpiecznie na swoim komputerze bez gromadzenia papierowych dokumentów,
  • pomagacie Państwo chronić środowisko naturalne.

 

Aby otrzymać e-FAKTURY należy:

  • zapoznać się z regulaminem otrzymywania e-FAKTUR (dostępny poniżej),
  • wypełnić wniosek – Załącznik nr 1 ZGODA (dostępny poniżej) lub w Biurze Obsługi Odbiorców Ciepła.

 

Wypełniony wniosek należy:

  • przesłać listem na adres: OPEC Sp. z o.o. ul. Izabelli 6 24-100 Puławy lub
  • na adres e-mail: sekretariat@opec.pulawy.pl lub
  • osobiście dostarczyć do Biura Obsługi Odbiorców Ciepła przy ul. Izabelli 6 w Puławach.

 

REGULAMIN e-Faktur

Skip to content