Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach pozyskała dotację z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa w tej sprawie została podpisana 10 lipca 2020 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach Projektu zostanie wybudowane 0,480  km sieci ciepłowniczej oraz zostanie zmodernizowana sieć na długości  0,970 km. Powstanie również 20 nowoczesnych węzłów indywidualnych.

Celem projektu jest:

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie 5763,53 GJ/rok,
  • redukcja emisji pyłów – 0,036  Mg/rok,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych –  464,26 tony równoważnika CO2.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:                                                                                                                                                 4 367 607,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:       2 392 460,00 PLN

Współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW:                                                                                                                  1 025 340,00 PLN

Realizacja projektu inwestycyjnego

OPEC Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu inwestycyjnego pt. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy”. Prace rozpoczęły się od budowy osiedlowej sieci cieplnej dla projektowanych budynków TBB Sp. z o.o. S.K. przy ul. Skowieszyńskiej. Po demontażu istniejącej nawierzchni przystąpiono do wykopów a następnie układania rur. Sieć wykonywana jest w technologii bezkanałowej z rur preizolowanych o średnicy dn/Dz=150/250mm.

Zakończenie prac związanych z budową osiedlowej sieci cieplnej przy ul. Skowieszyńskiej

W dniu 15.07.2020 roku zostały zakończone prace związane z budową osiedlowej sieci cieplnej dla projektowanych budynków TBB Sp. z o.o. S.K. przy ul. Skowieszyńskiej w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację węzłów grupowych w mieście Puławy”

Po przeprowadzeniu końcowych prób m.in. ciśnieniowych, izolacyjnych, rezystancyjnych oraz wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej przystąpiono do odtwarzania i zwrotu zajętych na czas budowy terenów. Po dokonaniu odbiorów prace zostały uznane za zakończone i zgłoszone do odpowiednich Instytucji.

Nowo powstały odcinek sieci wykonany został w technologii rur preizolowanych i liczy ok 480mb. Służyć ma na celu dostarczania ciepła do budynków wielorodzinnych przy ul. Skowieszyńskiej oraz stworzyć możliwość dalszej rozbudowy sieci cieplnej.

Kolejny etap projektu inwestycyjnego

Kolejnym etapem prac wykonywanych w ramach realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację węzłów grupowych w mieście Puławy” jest budowa indywidualnych przyłączy oraz węzłów cieplnych.

W celu ograniczenia strat ciepła oraz zwiększenia komfortu naszych klientów realizowana jest likwidacja istniejącego węzła grupowego przy ul. Kochanowskiego. Do wykonania są cztery przyłącza cieplne. Poszczególne budynki podłączone zostaną bezpośrednio do sieci wysokich parametrów i podłączone do nowych , indywidualnych węzłów cieplnych zainstalowanych w budynkach:

  • Przedszkola nr 5 przy ul. Słowackiego 5a
  • ul. Sienkiewicza 6
  • ul. Kochanowskiego 19
  • ul. Żeromskiego 16

W dniu 10.08.2020 roku nastąpiło przekazanie terenów budowy oraz geodezyjne wytyczenie przyłączy. Pracę rozpoczęto na terenie Przedszkola przy ul. Słowackiego 5a oraz przy budynku wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 6.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach informuje, iż w związku z realizacją powyższego Projektu funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)