Przetargi i ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Dostawę rur stalowych" dla zadania „Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej przy ulicy Czartoryskich i Waryńskiego w Puławach.”- ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy,…

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Dostawę armatury” w ramach „Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej przy ulicy Czartoryskich i Waryńskiego w Puławach.” - ZAKOŃCZONY

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy,…

I pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż sprzętu - ZAKOŃCZONY

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach, ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy…

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA" DOSTAWA PELLETU DRZEWNEGO" ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy,…

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na: "Roboty odtworzeniowe w ramach projektu: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Opolu Lubelskim”.ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy,…

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Dostawę materiałów preizolowanych" w ramach budowy przyłącza cieplnego ul. Spacerowa. - ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy,…

Skip to content