Sponsoring

Sponsoring

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Puławach nie prowadzi szerokiej akcji sponsoringowej. Fundusze naszej firmy wynikają z taryf opłat i są tak skonstruowane, że uzyskane od klientów pieniądze wystarczają na bieżące funkcjonowanie oraz na niezbędne inwestycje i remonty. O sposobie konstruowania taryf opłat pisaliśmy w innym rozdziale. Nasze koszty są bardzo skrupulatnie kontrolowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Tak więc pieniądze na sponsoring pochodzą ze środków zaoszczędzonych na prowadzeniu  działalności podstawowej, np. taniej zakupione materiały, nie mogą być  więc duże.
Projekt realizowany przez ewentualnego beneficjenta pomocy musi wpisywać się w:

SZEŚĆ ZŁOTYCH ZASAD SPONSORINGU OPEC Sp. z o.o. :

I. Tworzenie pozytywnego wizerunku Spółki.
II. Upowszechnianie i wzmacnianie marki Spółki.
III. Dotarcie z przekazem do istotnych dla Spółki firm i środowisk.
IV. Promowanie jakości usług OPEC Sp. z o.o.
V. Wzmacnianie relacji z obecnymi klientami.
VI.  Budowanie pozytywnych relacji z lokalną społecznością.
Do przekazywania pieniędzy przykładamy szczególną wagę i wybieramy takie przedsięwzięcia, które z jednej strony dają oczekiwany efekt reklamowy podnoszący pozytywny wizerunek naszej firmy, z drugiej zaś pozwalają beneficjentowi na efektywne realizowanie zamierzonych planów.
Jesteśmy lokalnym przedsiębiorstwem, dlatego wspieramy lokalne projekty. Gdy okazało się, że Klub Sportowy Wisła Puławy przeżywa trudności finansowo-organizacyjne, a sekcja piłki nożnej oraz sekcja pływania osiągają bardzo dobre wyniki sportowe, postanowiliśmy wesprzeć klub nazywany „dumą Powiśla”.
To również dzięki naszej pomocy klub z ponad 90-cio letnią tradycją mógł przetrwać trudne chwile i awansować do II Ligi Piłki Nożnej. Mamy nadzieję, że będzie odnosił dalsze sukcesy.
Na miarę swoich możliwości, ale w sposób nieobciążający naszych odbiorców ciepła, będziemy wspierać tego typu lokalne przedsięwzięcia.

NASZ MARATOŃCZYK

Skip to content