Nowoczesne ciepłownictwo NR 302

Szanowni Państwo,

Oddając kolejny numer naszego miesięcznika chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych, naszym zdaniem, spraw.

W listopadzie w Sejmie i Senacie RP procedowana była ustawa o rynku mocy. Regulacja wprowadza w Polsce dwutowarowy rynek energii elektrycznej – towarami będą i energia, i gotowość do jej dostarczania. Według Ministerstwa Energii ma to skłonić wytwórców energii do budowy nowych źródeł.

Z przyjemnością informujemy, że w uznaniu cennej inicjatywy Izby, jaką jest Program Promocji Ciepła Systemowego, Sekretarz Stanu w MŚ, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej objął Program honorowym patronatem.

W imieniu członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Zarząd Izby przedstawił stanowisko dotyczące kształtu procedury, dokumentów i informacji, które naszym zdaniem powinny zostać załączone do wniosku o przedłużenie koncesji w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła. W odpowiedzi URE wskazuje, że przedłużenie ważności koncesji poprzez pozytywne zakończenie postępowania administracyjnego, jest tożsame z uznaniem przez organ koncesyjny, że przedsiębiorstwo spełnia wskazane ustawą (Prawo energetyczne) warunki wykonywania działalności koncesyjnej.

W listopadzie odbyło się szereg konferencji, zarówno organizowanych przez IGCP jak i inne podmioty, w trakcie których dyskutowano o problemach naszej branży. To m.in. XIV Konferencja Techniczna, X Kongres Programowo-Organizacyjny FOEEiG oraz Forum CO, Konferencja „Czyste ciepło”, COP23, Rynek Ciepła w Toruniu.

Zapraszamy do lektury Zarząd IGCP

Więcej na KLIKNIJ 

Skip to content