FIRMA

Historia OPEC-u

Historia naszego przedsiębiorstwa rozpoczęła się 1 stycznia 1972r., gdy na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Puławach z dnia 16.06.1971r. powołano do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach. Powodem utworzenia przedsiębiorstwa był dynamiczny rozwój miasta spowodowany budową Zakładów Azotowych Puławy. Przedsiębiorstwo w czasie gdy rozpoczęło działalność, nie posiadało żadnego zaplecza technicznego ani materiałowego, dysponowało zaledwie trzema pomieszczeniami biurowymi. Kadra pracowników wysokokwalifikowanych liczyła ledwie kilka osób. Przedsiębiorstwo, rozpoczynając swoją działalność w 1972 roku, zatrudniało 93 osoby. Kubatura ogrzewanych budynków wynosiła 2339,5 tys. m3, zaś powierzchnia ogrzewanych obiektów – 607,8 tys. m2, natomiast długość sieci ciepłowniczej wynosiła 25 km. 10 stycznia 1975 r. na mocy zarządzenia Wojewody Lubelskiego nr 271 z dnia 31 grudnia 1974 r. powołane zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach, obejmujące swoim działaniem następujące miasta: Puławy, Poniatową, Opole Lubelskie oraz Ryki. Pod koniec 1975 roku przedsiębiorstwo eksploatowało 11 kotłowni, kubatura ogrzewanych obiektów wynosiła 3009,6 tys. m3, ich powierzchnia – 649,1 tys. m2, a długość sieci cieplnej – 34,1 km. Załoga liczyła wówczas 140 osób. W roku 1976 przedsiębiorstwo przejęło do eksploatacji 3 kotłownie w Bełżycach o łącznej wydajności 478 tys. kcal/h. W 1978 r. rozszerzyło swoją działalność o miejscowości: Garbów i Markuszów, a liczba kotłowni własnych wzrosła do 15. Kubatura ogrzewanych budynków kształtowała się na poziomie 3710 tys. m3, a ich powierzchnia – 726 tys. m2, zatrudnienie wynosiło 169 osób, a długość sieci cieplnej – 40,8 km. Kolejną miejscowością, w której przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność, był Kurów przyjęty do eksploatacji w 1979 r. z jedną kotłownią, która ogrzewała budynki o łącznej powierzchni 1,5 tys. m2. W roku 1983 przedsiębiorstwo rozpoczęło eksploatację kotłowni w Kazimierzu Dolnym, która ogrzewała obiekty o powierzchni 1000 m2. W 1986 r. OPEC wyprodukował około 60 tys. GJ energii cieplnej, jednak zdecydowana jej większość była kupowana z zewnątrz tj. z Zakładów Azotowych Puławy, Predom Eda Poniatowa oraz FAM Spomasz Bełżyce,a wielkość zakupu wynosiła 1241 tys. GJ. W 1986 roku długość sieci wynosiła 52 km, stan kubatury objętej dostawą ciepła – 5099 tys. m3, a powierzchnia ogrzewanych budynków – 1032 tys. m2. Od 1988 do 1990 roku OPEC eksploatował również kotłownię w Dęblinie.

Od reformy administracyjnej w 1989 roku OPEC stał się firma komunalną miasta Puławy. 3 lipca 1992 w kancelarii notarialnej została sporządzona przez przedstawicieli Urzędu Miasta Puławy w obecności notariusza umowa spółki. Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy- Wydział Gospodarczy w Lublinie 1 września 1992. Od tego dnia Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej stało się Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli spółką prawa handlowego. Wszystkie udziały w OPEC sp. z o.o. należą do gminy Miasto Puławy.

Od tamtego czasu nasze przedsiębiorstwo przeszło ogromną transformację organizacyjno-technologiczną. Powstały nowe wydziały, jak choćby Dział Obsługi Odbiorców Ciepła. Przykładem zmian technologicznych mogą być nasze rozwiązania dotyczące produkowania i eksploatacji węzłów ciepłowniczej w formie kompaktowej oraz powszechne stosowanie przy wymianie i budowie sieci rur preizolowanych, dzięki czemu znacznie obniżamy straty ciepła na przesyle. W 1994 roku nasza firma wprowadziła innowacyjny sposób rozliczania się z odbiorcami. Z większością naszych klientów podpisaliśmy indywidualne umowy na dostarczanie energii cieplnej. Rozliczanie ilości dostarczonego ciepła w większości budynków odbywa się przy wykorzystaniu podzielników kosztów ogrzewania. Nasza spółka była prekursorem takiego rozliczania kosztów ogrzewania w skali kraju. Od 2004 roku następuje systematyczna wymiana podzielników cieczowych na elektroniczne. Dzięki tej proporcjonalnej metodzie podziału kosztów oraz montażowi zaworów termostatycznych na grzejnikach mieszkańcy zyskali narzędzia do tego, by prowadzić efektywną gospodarkę ciepłem w domu. Wprowadzony system został zaakceptowany i pozytywnie oceniony przez odbiorców. Od 1996 roku wszystkie budynki podłączone do naszej sieci posiadają indywidualne liczniki ciepła. W 1999 roku długość sieci zarządzanej przez OPEC Puławy wynosiła 54,632 km, w tym w Puławach 52,3 km, a pojemność zładu – 4620 m3, w tym 4600 m3 w Puławach. Systematycznie wprowadzamy do użytku pogodowe regulatory temperatury znacznie podnoszące komfort i obniżające koszty ogrzewania. Już niemal 75 % węzłów ciepłowniczych, przyłączonych do sieci OPEC sp. z o.o., posiada takie regulatory. Montowanie tych urządzeń jest dowodem proekologicznej postawy naszego przedsiębiorstwa. Aby podnieść efektywność gospodarowania energią cieplną, od 2006 udoskonaliliśmy systemu nadzoru i regulacji sieci zwany telemetrią. Dzięki tej zaawansowanej technologii spływają do nas dane dotyczące parametrów sieci, a my mamy możliwość ich regulacji i niezwłocznego reagowania w sytuacjach alarmowych. W 2008 rozpoczęliśmy na szeroką skalę akcję zastępowania w blokach mieszkalnych piecyków gazowych ciepłą woda systemową. Od 2009 roku wprowadziliśmy w naszym przedsiębiorstwie zintegrowany system informatyczny, dający w przyszłości naszym klientom możliwość wglądu do informacji dotyczących ich płatności. Równolegle do tych działań prowadziliśmy duże inwestycje na terenie byłej jednostki wojskowej, Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz osiedla Piaski. Istotna pod względem kosztów ponoszonych przez nasze przedsiębiorstwo, ale też bezpieczeństwa energetycznego Puław, była inwestycja wymiany magistrali ciepłowniczej pod ulicą Norwida. W 2010 roku długość sieci wynosiła 63,175 km, w tym w Puławach 60,662 km , a pojemność zładu -odpowiednio 4937,34 m3 oraz 4914,93 m3. Obecnie naszą działalność prowadzimy na terenie Puław, Opola Lubelskiego, Kurowa, Markuszowa i Garbowa. Eksploatowane przez nas kotłownie w Opolu Lubelskim, Kurowie, Markuszowie , a także w Puławach przy ulicy Romów oraz Wólce Profeckiej spełniają wszelkie wymagane prawem normy ekologiczne. Dzięki prowadzeniu właściwej i racjonalnej gospodarki nasza firma w porównaniu z wieloma innymi dystrybutorami ciepła w kraju i regionie oferuje bardzo konkurencyjne ceny swoich usług i stanowi realna alternatywę dla innych nośników energii.

Jak dowodzi nasza historia nie ustajemy doskonaleniu się. Robimy to, by: „Spełniać oczekiwania odbiorców poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu świadczonych usług wzbogacających sprzedaż ciepła”.

40 lat minęło

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach w 2012 roku obchodziło czterdziestą rocznicę powstania. Z tego powodu 18 maja w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika odbyła się uroczystości, na której zgromadzili się ludzie, którzy na przestrzeni lat tworzyli nasza firmę oraz ci, którzy tworzą ja dzisiaj. Uroczystości zaszczycili swoja obecnością znamienici goście Poseł na sejm RP i Minister Włodzimierz Karpiński, Prezydent Puław Janusz Grobel Starosta puławski Witold Popiołek oraz radni miasta i powiatu. Przybyli również zaproszeni goście z prezesem zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jackiem Szymczakiem oraz przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych z Prezesem, LPEC Lublin z Lechem Klizą na czele. Gośćmi byli również przedstawiciele puławskich spółdzielni mieszkaniowych i przedstawiciele puławskich przedsiębiorstw komunalnych. Zaproszeni goście przekazali na ręce Prezesa Ryszarda Jabłońskiego wyrazy uznania dla roli, jaka odgrywał i odgrywa dla mieszkańców naszego miasta OPEC Puławy. Podczas spotkania zaprezentowano historię naszego przedsiębiorstwa.
Byli i obecni pracownicy wspominali trudne początki, ale tez wyrazili dumę z efektów swojej pracy i miejsca, jakie zajmuje obecnie OPEC Puławy na tle innych przedsiębiorstw z branży ciepłowniczej. W kuluarach pojawiały się tez anegdoty.
40-lecie funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa było też znakomitą okazją do szczególnego wyróżnienia pracowników, którzy niemal całe swoje życie zawodowe związali z OPEC. Wielu długoletnich pracowników została uhonorowana odznaczeniami i medalami. Za długoletnią służbę, wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej wyróżnieni zostali:
Jadwiga Wójcik
Ryszard Gaj
Mieczysław Oleśkiewicz
Roman Arciszewski
Powyższe odznaczenia przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczał Minister Włodzimierz Karpiński.

Całość uroczystości uświetnił występ zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” i zespół wokalny pod kierownictwem pana Michała Matrasa oraz pan Ryszard Stępień który śpiewał utwory Jana Kiepury.

Skip to content