Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
tel. 81 450 20 11
kom: 695-616-216

Mieszkańcy

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Poradnik

Aby zapanować nad temperaturą w mieszkaniu i nie przepłacać, wystarczy zapoznać się z kilkoma wskazówkami. Dzięki nim nie tylko zaoszczędzimy na cieple, ale też zadbamy o jego mniejsze zużycie, oszczędzając także zasoby planety. To proste i naprawdę się opłaca!

więcej
Wózek dziecięcy

Nie zasłaniaj kaloryfera

Najważniejszym założeniem w oszczędzaniu energii jest jej niemarnowanie. Gdy zasłaniasz kaloryfer, zakłócasz prawidłowy przepływ ciepła w pokoju. Dlatego urządzając mieszkanie, nie zakrywaj grzejników meblami i grubymi zasłonami. Zadbaj o prawidłową cyrkulację ciepłego powietrza w swoim mieszkaniu.

Zgłoszenia

Jesteśmy dyspozycyjni 24h/7

Pogotowie Ciepłownicze ma za zadanie całodobowy nadzór nad parametrami sieci ciepłowniczej, przyjmuje zgłoszenia dotyczące awarii i innych usterek instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i podgrzania wody. W przypadku problemów z dostawą ciepła, zadzwoń lub napisz. Pomożemy.

Zadzwoń 81 887 40 87 lub 695 616 216

e-mail:  pc@opec.pulawy.pl

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

zobacz więcej odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania

Węzeł cieplny to zespół urządzeń i instalacji, których zadaniem jest zmiana rodzaju i parametrów nośnika ciepła. Zmianie ulegają temperatura i ciśnienie czynnika grzewczego. W skład węzła cieplnego wchodzą urządzenia służące do regulacji ilości ciepła dostarczanego do odbiorcy. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda dostarczana rurociągami ze źródła ciepła do nieruchomości odbiorcy. Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden budynek nazywany jest grupowym węzłem cieplnym.

Konieczność zamawiania mocy cieplnej przez każdego odbiorcę wynika z przepisów ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Określenie mocy zamówionej pozwala prowadzić prawidłową i racjonalną gospodarkę energetyczna zarówno dystrybutorowi, jak i odbiorcy. Ważnym elementem jest określenie prawidłowej wielkości mocy zamówionej, gdyż konsekwencją zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej. W przypadku przekroczenia przez odbiorcę zamówionej mocy cieplnej określonej w umowie sprzedaży ciepła odbiorca zostaje obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu

Sezon grzewczy definiowany jest jako okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Oznacza to, że na pisemny wniosek klientów (w budynkach wielorodzinnych – zarządców) OPEC Sp. z o.o. rozpoczyna dostawę ciepła. Zakończenie sezonu grzewczego następuje na takich samych zasadach.

W budynkach oddanych do użytku po 15 grudnia 2002 r. instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C, jednak nie wyższej niż 60°C. We wszystkich wcześniej oddanych do użytku budynkach instalacja ciepłej wody winna zapewnić parametry 45°C – 50°C w punktach czerpalnych.

Automatyka pogodowa to zespół urządzeń sterujących dostawami ciepła do budynku lub budynków mieszkalnych. Bezobsługowa automatyka pogodowa węzła cieplnego reguluje dostawy ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej. Jeśli temperatura na zewnątrz budynku spadnie poniżej określonego poziomu, wówczas następuje automatyczne uruchomienie dostawy ciepła do mieszkań. Jeżeli temperatura zewnętrzna wzrośnie, wówczas automatyka pogodowa automatycznie odcina dopływ ciepła. Urządzenia automatyki pogodowej funkcjonują podczas trwania sezonu grzewczego i przez cały czas reagują na zmiany temperatury zewnętrznej, regulując ilość ciepła dostarczanego do budynku.