CIEPŁO SYSTEMOWE

Ciepło systemowe

Ciepło Systemowe to nie tylko ogrzewanie obiektów czy stałe dostawy ciepłej wody na potrzeby użytkowe, ale cały system pozwalający na działanie wyżej wymienionych instalacji. Do sytemu ciepłowniczego należy zaliczyć źródło ciepła, sieć ciepłowniczą rozprowadzającą energię cieplną do poszczególnych budynków oraz instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach.
Dla  mieszkańca budynku najważniejsze jest prawidłowe funkcjonowanie instalacji i tylko na to powinien zwracać uwagę zwykły użytkownik ciepła systemowego. Ale żeby uzmysłowić Państwu, co to jest Ciepło Systemowe, wspominamy o wszystkich jego elementach.
Ciepło Systemowe prosimy traktować jako jeden produkt, czyli jako ogrzewanie i podgrzewanie wody. Z takiej oferty korzysta coraz większa ilość naszych Klientów, również nasi nowi odbiorcy przyłączający nowo wybudowane obiekty do Ciepła Systemowego. Są jednak budynki, w których Użytkownicy korzystają z Ciepłą Systemowego jedynie do ogrzewania,   a ciepłą wodę podgrzewają za pomocą piecyków gazowych.
Odbiorcy Ciepła Systemowego oczekują kompleksowej obsługi, czyli zarówno dostawy energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, jak i na potrzeby przygotowania ciepłej wody. Takie oczekiwanie jest jak najbardziej zrozumiałe i widoczne w naszym mieście, ponieważ coraz więcej Użytkowników  Ciepła Systemowego chce nie tylko w pełni korzystać z dobrodziejstw centralnego ogrzewania, ale również ciepłej wody. Coraz więcej mieszańców budynków decyduje się na wykonanie instalacji ciepłej wody wykorzystującej Ciepło Systemowe, dzięki czemu będą mogli odczuwać jego niewidzialne zalety m.in. takie jak bezobsługowość czy bezpieczeństwo.
Ciepła woda użytkowa jest doskonałym docelowym rozwiązaniem uwzględniającym nowe standardy życia.
Ciepła woda użytkowa uzyskana z wykorzystaniem Ciepła Systemowego jest więc odpowiedzią na potrzebę modernizacji obiektów.
Skip to content