ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: „Usługa wprowadzenia rur osłonowych metodą bez wykopową dla sieci ciepłowniczej dla inwestycji realizowanych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach w 2023r.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie zaproszenia...

6 punktów kasowych w Puławach – BEZ OPŁAT

Szanowni Państwo Z przyjemnością informujemy, że dzięki dobrej współpracy z Lubelskim Bankiem Spółdzielczym oddajemy do Państwa dyspozycji 6 punktów kasowych...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: „Usługa wprowadzenia rur osłonowych metodą bez wykopową dla sieci ciepłowniczej dla inwestycji realizowanych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach w 2023r.-BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie zaproszenia...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: „Usługi geodezyjne w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej sieci ciepłowniczych dla inwestycji realizowanych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach w 2023r.ZAKOŃCZONO

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie zaproszenia...
Skip to content