INFORMACJA

Uprzejmie informujemy iż dzień 10 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy dla Pracowników OPEC Sp. z o.o. w Puławach.

Dzień ten został wyznaczony za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r. zgodnie z  zarządzeniem 15/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. Prezesa Zarządu OPEC Sp. z o.o. w sprawie wyznaczania dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2023 z tytułu występowania świąt w soboty.