Rada Nadzorcza OPEC Sp. z o.o. informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, 

w dniu 27.02.2024r., dokonała wyboru Pana Pawła Okapy  na Prezesa Zarządu,

który obejmie swoją funkcję z dniem  1 kwietnia 2024r. 

Gratulujemy i życzymy  sukcesów Panu Prezesowi.

Rada Nadzorcza

OPEC Sp. z o.o.