Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza sprzyjającymi namnażaniu się pałeczek Legionella w wewnętrznych instalacjach wodnych oraz w związku z zakażeniami tą bakterią, Główny Inspektor Sanitarny polecił wszystkim jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kraju wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez zarządzających wodociągami i instalacjami wodnymi.

Pragniemy uspokoić mieszkańców odbierających ciepło z naszej sieci ciepłowniczej. Podgrzew ciepłej wody użytkowej w większości instalacji eksploatowanych przez Spółkę, odbywa się w przepływowych wymiennikach ciepła w sposób ciągły w obiegu zamkniętym. Nasze Przedsiębiorstwo od wielu lat w warunkach technicznych wydawanych dla nowobudowanych obiektów eliminowało możliwość montażu podgrzewaczy pojemnościowych. W związku z brakiem zbiorników w eksploatowanych instalacjach C.W.U, w których mogłoby dojść do namnożenia się patogenów, ryzyko wystąpienia bakterii Legionella w instalacji C.W.U zostało, przez nasze przedsiębiorstwo, ograniczone do minimum.

Temperatura w instalacjach C.W.U. będących pod nadzorem OPEC Sp. z o.o. w Puławach określona jest w umowach dostarczania / sprzedaży ciepła.

Ponadto chcemy poinformować że, na zlecenie właściciela w instalacjach gdzie wystąpiła długa przerwa w poborze C.W.U, przeprowadzane są dodatkowo tzw. przegrzewy, polegające na chwilowym podniesieniu temperatury i jej przepłukaniu.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia bieżących informacji o zagrożeniach publikowanych na stronie OPEC Sp. z o.o. w Puławach

oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach.

https://www.gov.pl/web/gis/dzialania-panstwowej-inspekcji-sanitarnej-w-zwiazku-z-wystapieniem-przypadkow-legionelozy