Szanowni Państwo

Sezon grzewczy trwał od 06.10.2023 r. do 06.05.2024r. Należy przy tym zaznaczyć że, „sezon grzewczy” jest pojęciem umownym, gdyż to zarządcy budynków decydują kiedy ogrzewanie zostanie włączone lub wyłączone. Średnia temperatura  w tym okresie wynosiła 6,17 ℃ . Najniższa temperatura została odnotowana dnia 09.01.2024r. i wynosiła -12,09 ℃. Styczeń był również najzimniejszym miesiącem ze średnią temperaturą – 0,21℃.

W okresie letnim OPEC Sp. z o.o. będzie dbała o podgrzanie wody w Państwa domach.

Czas ten wykorzystamy również na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych remontów oraz wykonanie nowych inwestycji, jak chociażby digitalizacja infrastruktury ciepłowniczej.

OPEC Sp. z o.o.