Usługi

Oferta OPEC

Oferta naszego przedsiębiorstwa jest bardzo wszechstronna. Obejmuje następujące usługi:

– podłączanie obiektów budowlanych w tym domów jedno i wielorodzinnych do sieci cieplnej,
– przesyłanie, dystrybucja i obrót energią cieplną na terenie Puław, Garbowa,
– produkcja i sprzedaż ciepła na terenie Puław, Opola Lubelskiego, Kurowa, Markuszowa,
– kompleksowa modernizacja węzłów i instalacji ciepłowniczych,
– dobór i montaż ciepłomierzy,
– produkcja kompaktowych węzłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
– konserwacja instalacji ciepłowniczych,
– prowadzenie bezpośrednich rozliczeń za ciepło,
– uzgadnianie dokumentacji technicznej,
– wydawanie warunków technicznych budowy nowych sieci i węzłów cieplnych,
– dobór oraz wymiana grzejników i zaworów termostatycznych,
– montaż podzielników kosztów ogrzewania,
– działalność handlowa (gazy techniczne, urządzenia i materiały do instalacji ciepłowniczych),
– usługi transportowe.

Skip to content