Zmiana taryfy dla ciepła Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 13...

e-BOK

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że e-BOK jest niedostępny z przyczyn technicznych. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
OGŁOSZENIE PRZETARGU na: Dostawę peletu drzewnego

OGŁOSZENIE PRZETARGU na: Dostawę peletu drzewnego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu...

NOWY REGULAMIN

Zarządcy niektórych budynków podjęli decyzję o wprowadzeniu nowego regulaminu rozdziału kosztów dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania...

Wznowienie dostawy ciepłej wody

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach informuje, że 26.06.2019 r. w godzinach wieczornych została wznowiona dostawa...