Wymagane dokumenty oraz informacje znajdują się poniżej w załącznikach.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

zał. nr 1 do Ogłoszenia – kwestionariusz WYBÓR PREZESA ZARZĄDU 2024

zał. nr 2 do Ogłoszenia – oświadczenie lustracyjne WYBÓR PREZESA ZARZĄDU 2024

zał. nr 3 do Ogłoszenia – oświadczenie o niekaralności WYBÓR PREZESA ZARZĄDU 2024

zał. nr 4 do Ogłoszenia – oświadczenie RODO WYBÓR PREZESA ZARZĄDU 2024

zał. nr 1 do Ogłoszenia – kwestionariusz WYBÓR PREZESA ZARZĄDU 2024

zał. nr 2 do Ogłoszenia – oświadczenie lustracyjne WYBÓR PREZESA ZARZĄDU 2024

zał. nr 3 do Ogłoszenia – oświadczenie o niekaralności WYBÓR PREZESA ZARZĄDU 2024

zał. nr 4 do Ogłoszenia – oświadczenie RODO WYBÓR PREZESA ZARZĄDU 2024