Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
tel. 81 450 20 11
kom: 695-616-216

Aktualności

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Lista aktualności

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży roboczej dla pracowników OPEC Sp. z o.o. w Puławach na rok 2024.

Dodano: 20/02/2024

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na “Prowadzenie rozliczeń kosztów ogrzewania przy zastosowaniu podzielników elektronicznych z odczytem zdalnym”

Dodano: 15/02/2024

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację polegającą na przebudowie i uruchomieniu kotłowni gazowej w Opolu Lubelskim, ul. Puławska 18 – system zaprojektuj i wybuduj”, realizowanego w ramach projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Opolu Lubelskim” współfinansowanego w ramach programu priorytetowego nr 5.9 „Międzydziedzinowe Ciepłownictwo powiatowe” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie w formie dotacji nr 1530/2023/Wn03/OA-ew-ku/D oraz umową o dofinansowanie w formie pożyczki nr 1531/2023/Wn03/OA-ew-ku/P. – ZAKOŃCZONY

Dodano: 08/02/2024

AWARIA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Dodano: 08/02/2024

Szanowni Odbiorcy, Z przykrością informujemy, że w wyniku awarii sieci ciepłowniczej, nastąpi przerwa w dostawie usługi centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Poniżej znajduje się lista adresów, które będą dotknięte przerwą: Ul. Kochanowskiego: Ul. Mickiewicza: Ul. Żeromskiego: Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z tym incydentem. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem normalnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej. Oczekujemy, że […]

DIGITALIZACJA INFRASTRUKTURY CIEPŁOWNICZEJ

Dodano: 06/02/2024

Z przyjemnością informujemy, że Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach pozyskało środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pod nazwą „Optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zasilającej mieszkańców Puław poprzez digitalizację infrastruktury ciepłowniczej”. Całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest na 9 224 697,00 zł. Kwota dotacji wynosi do 3 748 […]

KONKURS na stanowisko Prezesa Zarządu OPEC Sp. z o.o.

Dodano: 19/01/2024

Wymagane dokumenty oraz informacje znajdują się poniżej w załącznikach. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI zał. nr 1 do Ogłoszenia – kwestionariusz WYBÓR PREZESA ZARZĄDU 2024 zał. nr 2 do Ogłoszenia – oświadczenie lustracyjne WYBÓR PREZESA ZARZĄDU 2024 zał. nr 3 do Ogłoszenia – oświadczenie o niekaralności WYBÓR PREZESA ZARZĄDU 2024 zał. […]