Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
tel. 81 450 20 11
kom: 695-616-216

Aktualności

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku w trybie zaproszenia do złożenia oferty na „Sporządzanie Map do celów projektowych” dla inwestycji realizowanych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach w 2024r. – ZAKOŃCZONY

Dodano: 04/03/2024