Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy

W dniu 16.02.2021 roku OPEC Sp. z o.o. rozpoczyna prace w terenie związane z realizacją drugiego etapu inwestycji współfinansowanej ze środków Unii europejskiej pod tytułem:

Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”, Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021.

Rozpoczęto usuwanie nasadzeń znajdujących się na trasie sieci ciepłowniczej.

W ramach Projektu zostało już wybudowane 0,865 km sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączem do nowej hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Lubelskiej. Obecnie realizowany jest drugi etap inwestycji. Na osiedlu Wróblewskiego  w miejscu węzła grupowego powstanie  20 nowoczesnych węzłów indywidualnych oraz zostanie przebudowana sieć o długości 0,694 km.

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, redukcja emisji pyłów, spadek emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowe korzyści wynikające z realizacji Projektu to poprawa jakości, bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do odbiorców, a także poprawa stanu jakości powietrza w Puławach.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto) to 4 952 228,00 pln.

Spółka uzyskała dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 1 705 045,00 pln, a uzyskane współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW to 2 273 657,00 pln.

Skip to content