Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach 17.04.2023r. rozpoczyna realizację projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Opolu Lubelskim”.

Projekt obejmuje:
• modernizację istniejącej kotłowni przy ul. Puławskiej 18, mająca na celu przystosowanie jej do zasilania na potrzeby c.o. wszystkich budynków zasilanych obecnie z obu kotłowni. Modernizacja zakłada zdemontowanie istniejących kotłów oraz montaż nowej instalacji technologicznej i kominowej opartej na trzech, nowych kotłach gazowych kondensacyjnych o mocy nominalnej ok. 1 MW,
• połączenie obu kotłowni przy ul. Puławskiej 18 i 21 nową siecią tranzytową,
• wykonanie przyłącza do budynku przy ul. Puławskiej 2,
• wymiana części istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną w celu prawidłowego funkcjonowania nowego źródła.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie wyprodukowanie takiej samej ilości ciepła jak przed wdrożeniem projektu, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilość gazu ziemnego. Mniejsze zużycie paliwa przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co przełoży się min. na poprawę jakości powietrza w Opolu Lubelskim. Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii kanałowej na sieci preizolowane ograniczy również straty ciepła do otoczenia, a tym samym przyczyni się do bardziej efektywnej dystrybucji wyprodukowanego ciepła.

Celem projektu jest:
• Zmniejszenie emisji CO2: 109.08 Mg/rok

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 810 550,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW: 902 880,00 PLN
Współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW w formie pożyczki: 1 377 120,00 PLN