Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach pozyskała dotację z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa w tej sprawie została podpisana 10 lipca 2020 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach Projektu zostanie wybudowane 0,480  km sieci ciepłowniczej oraz zostanie zmodernizowana sieć na długości  0,970 km. Powstanie również 20 nowoczesnych węzłów indywidualnych.

Celem projektu jest:

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie 5763,53 GJ/rok,
  • redukcja emisji pyłów – 0,036  Mg/rok,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych –  464,26 tony równoważnika CO2.

Całkowity koszt realizacji projektu:
4 367 607,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
2 392 460,00 PLN

Współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW:
1 025 340,00 PLN

Realizacja projektu inwestycyjnego

OPEC Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu inwestycyjnego pt. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy”. Prace rozpoczęły się od budowy osiedlowej sieci cieplnej dla projektowanych budynków TBB Sp. z o.o. S.K. przy ul. Skowieszyńskiej. Po demontażu istniejącej nawierzchni przystąpiono do wykopów a następnie układania rur. Sieć wykonywana jest w technologii bezkanałowej z rur preizolowanych o średnicy dn/Dz=150/250mm.

Zakończenie prac związanych z budową osiedlowej sieci cieplnej przy ul. Skowieszyńskiej

W dniu 15.07.2020 roku zostały zakończone prace związane z budową osiedlowej sieci cieplnej dla projektowanych budynków TBB Sp. z o.o. S.K. przy ul. Skowieszyńskiej w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację węzłów grupowych w mieście Puławy”

Po przeprowadzeniu końcowych prób m.in. ciśnieniowych, izolacyjnych, rezystancyjnych oraz wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej przystąpiono do odtwarzania i zwrotu zajętych na czas budowy terenów. Po dokonaniu odbiorów prace zostały uznane za zakończone i zgłoszone do odpowiednich Instytucji.

Nowo powstały odcinek sieci wykonany został w technologii rur preizolowanych i liczy ok 480mb. Służyć ma na celu dostarczania ciepła do budynków wielorodzinnych przy ul. Skowieszyńskiej oraz stworzyć możliwość dalszej rozbudowy sieci cieplnej.

Kolejny etap projektu inwestycyjnego

Kolejnym etapem prac wykonywanych w ramach realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację węzłów grupowych w mieście Puławy” jest budowa indywidualnych przyłączy oraz węzłów cieplnych.

W celu ograniczenia strat ciepła oraz zwiększenia komfortu naszych klientów realizowana jest likwidacja istniejącego węzła grupowego przy ul. Kochanowskiego. Do wykonania są cztery przyłącza cieplne. Poszczególne budynki podłączone zostaną bezpośrednio do sieci wysokich parametrów i podłączone do nowych , indywidualnych węzłów cieplnych zainstalowanych w budynkach:

  • Przedszkola nr 5 przy ul. Słowackiego 5a
  • ul. Sienkiewicza 6
  • ul. Kochanowskiego 19
  • ul. Żeromskiego 16

W dniu 10.08.2020 roku nastąpiło przekazanie terenów budowy oraz geodezyjne wytyczenie przyłączy. Pracę rozpoczęto na terenie Przedszkola przy ul. Słowackiego 5a oraz przy budynku wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 6.

Zakończenie prac w rejonie ulic Kochanowskiego, Żeromskiego i Sienkiewicza

OPEC Sp. z o.o. w Puławach pod koniec 2020 roku zakończyła prace związane z realizacją kolejnego etapu projektu inwestycyjnego.  W ramach projektu inwestycyjnego został zlikwidowany węzeł grupowy, a powstały 4 węzły indywidualne. W ramach tego etapu  została przebudowana istniejąca sieć ciepłownicza o długości ok. 0,112 km oraz ok. 0,084 km sieci wysokoparametrowej wewnątrz budynków. Stare rury w izolacji z waty szklanej zastąpiono nowoczesnymi rurami preizolowanymi, zamiana rur została wykonana przy wykorzystaniu istniejących  tras sieci kanałowej. Pod ulicami wymiany dokonano  metodą bezwykopową, dzięki temu nawierzchnia nie  została naruszona, a prace nie wymagały zatrzymania ruchu na drogach. Ostatnim etapem prac była rekultywacja zieleni na obszarze objętym modernizacją sieci. Dodatkowo na budynku przy ul. Kochanowskiego 16 zawieszono  dwie tablice informacyjne.

Realizacja zadania inwestycyjnego na osiedlu Kołłątaja

W 2022 r. kontynuujemy prace związane z realizacją Projektu pt. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Jednym z zadań projektu inwestycyjnego jest tegoroczna modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Kołłątaja oraz Cichockiego. Spółka w 2022 roku  będzie modernizowała  sporą część sieci ciepłowniczej na osiedlu Kołłątaja. W miejscu 3 węzłów grupowych powstanie 14 węzłów indywidualnych oraz zostanie zmodernizowana sieć na długości około 0,6 km. Węzły indywidualne powstaną w budynkach znajdujących się przy ulicy: Kołłątaja 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51. Natomiast w miejsce węzła grupowego znajdującego się w budynku przy ulicy Cichockiego 7 powstaną 2 węzły indywidualne i zostanie zmodernizowana sieć na długości około 0,16 km. Węzły indywidualne powstaną w budynkach przy ul. Cichockiego 7 i 13.

Prace związane z prefabrykacją węzłów indywidualnych do budynków przy ulicy Kołłątaja i Cichockiego trwają już od stycznia.

Aktualnie trwają prace na osiedlu Kołłątaja. Do dnia dzisiejszego udało się  wykonać sieć i  przyłącza do budynków przy ulicy Kołłątaja 25, 27, 29, 31, 47 i 51. Do każdego  z wymienionych budynków  dostarczone jest ciepło poprzez indywidualne węzły dwufunkcyjne. Jesteśmy  na etapie końcowym rozbicia węzła grupowego przy ul. Kołłątaja 39, w miejsce którego powstaną 4 węzły indywidualne w budynkach przy ul. Kołłątaja 33, 35, 37 i 39.  Roboty zewnętrzne wykonywane są metodą otwartego wykopu, usuwana jest stara sieć kanałowa o słabych parametrach izolacyjnych, a w miejsce starej układana jest nowa sieć z wykorzystaniem  nowoczesnych rur preizolowanych. Prace branżowe wykonywane są własnymi siłami Spółki.

Przypominamy, że modernizacja sieci ciepłowniczej  na osiedlu Kołłątaja i Cichockiego to największe zadanie inwestycyjne  wykonywane przez naszą Spółkę w 2022 roku. Dzięki wymianie starych rur  zaizolowanych watą szklaną  o niskich parametrach izolacyjnych  na  rury preizolowane  zmniejszą się straty na przesyle, poprawi się jakość i niezawodność dostaw ciepła i  zredukuje się awaryjność sieci ciepłowniczej. Dodatkowo telemetria umożliwi  indywidualną regulację centralnego ogrzewania i podgrzania wody w budynkach, a ceny i stawki będą naliczane w oparciu o grupę taryfową PG2.

W najbliższych miesiącach  planujemy wykonać siec cieplną wysokich parametrów  i  indywidualne  węzły cieplne  dla  budynków przy ul. Kołłątaja   41, 43, 45 oraz Cichockiego 7 i 13 .

W ramach tego Projektu dokończymy w tym roku budowę osiedlowej sieci cieplnej przy ul. Skowieszyńskiej w Puławach.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach informuje, iż w związku z realizacją powyższego Projektu funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)