Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach pozyskała dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Energia odnawialna w firmie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach” współfinansowanego ze środków europejskich. Umowa w tej sprawie została podpisana 27 maja 2021 roku z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane panele  fotowoltaiczne w dwóch lokalizacjach:

  • Siedziba firmy OPEC Sp. z o.o. w Puławach przy ul. Izabelli 6
  • Baza transportu przy ul. 4-go Pułku Piechoty Wojska Polskiego  2 w Puławach.

Pierwsza instalacja będzie składała się z 90 sztuk paneli fotowoltaicznych o  powierzchni 152,6 m2 o mocy generatora PV 30,16 kWp z 2 falownikami.
Druga instalacja będzie składa się z  80 sztuk paneli fotowoltaicznych o powierzchni 135,6 m2 mocy generatora PV 26,80 kWp i jednym falownikiem.

Głównym celem projektu jest :

  • wykorzystanie energii słonecznej poprzez zastosowanie nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań proekologicznych
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszej firmy poprzez dywersyfikację dostaw energii
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poprzez zminimalizowanie kosztów dostawy energii elektrycznej

Całkowity koszt realizacji projektu (netto): 206 882,31 PLN

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 93 097,03 PLN

Realizacja projektu

W ramach projektu inwestycyjnego pt.: „Energia odnawialna w firmie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach” na dachu siedziby Spółki oraz na obiekcie Spółki przy ul. 4-go Pułku Piechoty Wojska Polskiego 2 zostały zamontowane panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 56,99 kW. Pierwsza instalacja składa się 73 sztuk paneli, zaś druga instalacja składa się z 66 sztuk paneli. Na to zadanie  Spółka uzyskała dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach informuje, iż w związku z realizacją powyższego Projektu funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)